Hanselilaiset vastuullisuuden lähettiläinä

Strategiansa mukaisesti Hanselissa on Suomen parasta julkisten hankintojen osaamista. Haluamme myös olla vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen edelläkävijä, ja asiantuntijamme jakavat tietämystään ja hyviä käytäntöjä useilla luennoilla vuosittain.

Vuonna 2019 hanselilaiset vierailivat muun muassa HAUS kehittämiskeskuksessa, sidosryhmätilaisuuksissa ja asiakasorganisaatioissamme kertomassa esimerkiksi hankintojen tietosuojasta, hankintadatan analysoinnista, tarjous- ja sopimusasioista sekä yhteishankintaesimerkeistä.

Vastuullisuusnäkökulma on ollut hanselilaisten puheenvuoroissa vahvasti mukana. Hallinnon avoimuudesta ja hankintatiedon tarjoamisesta Tutkihankintoja.fi-palvelussa kerrottiin Euroopan parlamentissa ja kotimaisilla areenoilla. Vastuullisuus julkisen sektorin yhteishankintojen näkökulmasta oli esillä Aalto Executive Educationin vierailijaluennolla. Myös energiankäytön ja energiamarkkinan asiantuntijamme ovat kertoneet sopimustemme tarjoamista vastuullisista vaihtoehdoista alan keskustelutilaisuuksissa.

Hanselin hankinta-ammattilaiset ovat olleet puhujina jokaisella KEINO-akatemian jaksolla. Kyseessä on KEINO-osaamiskeskuksen järjestämä puolen vuoden mittainen kehitysohjelma, jossa 27 julkishallinnon organisaation edustajat syventyvät hankintojen vaikuttavuuden johtamiseen.

 

21 puheenvuoroa, 14 puhujaa.