Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on vahvasti integroitu Hanselin strategiaan ja se on nostettu yhdeksi strategisista pääteemoista. Johtoryhmässä vastuullisuus on sisällytetty talousjohtajan toimenkuvaan. Hän toimii yhtiön vastuullisuusryhmän puheenjohtajana.

Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä koostuu organisaation eri toiminnoissa työskentelevistä asiantuntijoista. Ryhmään kuuluu henkilöitä taloushallinnosta, lakiyksiköstä, kategoriahallinnasta, hankintatoimen kehittämisyksiköstä, kilpailutusyksiköstä ja asiakkuusyksiköstä. Vastuullisuustyön lähtökohta on yhtiön strategia, jota toteutetaan erilaisten projektien ja toimenpiteiden muodossa.

”Vastuullisuusryhmä vastaa yhtiön vastuullisuuteen liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista.”

Vastuullisuusryhmä vastaa yhtiön vastuullisuuteen liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista, kuten vuonna 2019 käyttöön otetusta vastuullisuusanalyysistä. Tärkeä osa vastuullisuustyötä on tiedottaminen vastuullisuuteen liittyvissä asioissa sekä sisäisen tuen antaminen kilpailutusprojekteihin. Perustajajäsenenä Hanselilla on myös merkittävä rooli Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINOssa. Vastuullisuusyhteistyötä tehdään myös muiden maiden yhteishankintayksiköiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Hanselin vastuullisuustyön painopisteet on määritelty olennaisuusmatriisissa, joka päivitettiin tähän raporttiin. Niissä edistymistä ja toimenpiteiden tehokkuutta arvioi vastuullisuusryhmä.

Hanselin vastuullisuusraportointi

Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi integroituna vuosikertomukseen. Vastuullisuusraportoinnin osalta kertomuksessa esitetään vuoteen 2019 liittyvät avaintiedot, kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta. Vuoden 2018 tapahtumia koskeva vastuullisuusraportti julkaistiin 2.4.2019. Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn GRI-standardiin.

Vuoden 2019 raportointi vastaa 1.9.2019 asti aikaisempaa. Yritys- ja omistusjärjestelyn tapahduttua 2.9.2019 alkaen on raportoitu uuden, laajemman Hanselin tietoja.

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin sisältö olennaisuusteemoittain lajiteltuna, käytetyt GRI-standardit sekä tieto siitä, mistä raportin osiossa kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä Mainostoimisto SST:n kanssa. Sen suunnitteluun osallistuu koko vastuullisuusryhmä ja raportin hyväksyy johtoryhmä. Vastuullisuusraportti viedään myös tiedoksi hallitukselle.

Kuvat: Lasse Lecklin, Aki Rask, Olli-Pekka Latvala ja Hanselin viestintä. Vuosikertomuksen valokuvissa esiintyvät Hanselin asiantuntijat.

Lisätietoja antavat:
Johanna Kaalikoski
viestintäpäällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh. 029 4444 289

Laura Helle
markkinointiviestinnän asiantuntija
laura.helle@hansel.fi
puh. 029 4444 242

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2019.hansel.fi (ruotsiksi osoitteessa arsberattelse2019.hansel.fi ja englanniksi osoitteessa annualreport2019.hansel.fi). Vastuullisuusraportti julkaistaan seitsemättä kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.