Välineitä hankintojen parempaan johtamiseen

Hanselin tavoitteena on lisätä hallinnon avoimuutta ja auttaa asiakkaitaan kehittämään hankintatoimeaan erilaisten työkalujen avulla. Veloituksetta tarjolla oli vuonna 2019 kolme palvelua: Hankintatutka, Hankintapulssi ja Tutkihankintoja.fi. Mikäli tietoja halutaan analysoida perusteellisemmin tai hankintatoimi kaipaa kehittämistä, voivat Hanselin asiantuntijat tarjota apua.

Elokuussa julkaisimme uuden, sähköisen välineen hankintatoimen kehittämiseen. Hankintatutka on työkalu, jonka avulla voidaan arvioida organisaation hankintatoimen kypsyysastetta eli maturiteettia. Se auttaa tunnistamaan keskeiset kehittämiskohteet sekä arvioimaan hankintatoimen hyviä käytäntöjä eri sidosryhmien näkökulmista ja suhteessa muihin organisaatioihin.

Kyseessä on julkisen sektorin hankintatoimen itsearviointityökalu. Hankintatutka koostuu lyhyestä ja pitkästä kyselystä sekä raportoinnista. Vastaajina ovat hankinta-ammattilaisten lisäksi myös muut organisaation asiantuntijat ja johto. Hanselin asiakkaille Hankintatutkan käyttö on verkkopalvelussamme maksutonta.

Hankintapulssi tuntee hankinnat

Vuonna 2018 käyttöön otettu Hankintapulssi kokoaa organisaation hankintatiedot helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Syksyn 2019 aikana myös ensimmäiset kunta-asiakkaat pääsivät tutustumaan Hankintapulssin tarjoamiin analyyseihin.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen johtamista kehittävän KEINO-akatemian osallistujat tarkastelivat omia hankintojaan eri näkökulmista. Uutena tunnuslukuna pilotoitiin hiilijalanjälkimittaria, joka otettiin laajemmin käyttöön vuoden 2020 alussa.

Hankintapulssi on hankintayksikkötasoinen, visualisoitu palvelu, joka kertoo muun muassa sen, mitä on hankittu, miltä toimittajalta ja milloin hankinnat on tehty.

Kaupungit mukaan palkittuun hankintatietopalveluun

Helsingin ja Vantaan kaupunkien ostolaskutiedot julkaistiin marraskuussa Tutkihankintoja.fi-palvelussa. Kyseessä on helppokäyttöinen, kaikille avoin verkkopalvelu, joka mahdollistaa verorahoilla tehtyjen hankintojen tarkastelun eri näkökulmista. Sivusto julkaistiin syyskuussa 2017 ja silloin mukana olivat valtion tiedot. Ensimmäisten kaupunkien mukaantulo laajentaa hallinnon avoimuutta entisestään.

Erityisesti Tutkihankintoja.fi-palvelun suunnittelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että tietojen hakeminen olisi helppoa ja sivusto visuaalisesti miellyttävä käyttää. Tässä onnistuttiin jopa yli odotusten ja maailmallakin on noteerattu tämä suomalainen, hallintoa ja kansalaisia yhdistävien verkkopalvelujen edelläkävijä.

Hankinnoista julkaistava tieto on ollut julkisuuslain mukaan aikaisemminkin kaikkien saatavilla, mutta siihen tutustuminen on vaatinut erillisen tietopyynnön yksittäiselle organisaatiolle. Tämä on vaikeuttanut tietojen hankkimista ja vienyt resursseja pyytäjän lisäksi pyynnön vastaanottavalta organisaatiolta. Nyt tiedot löytyvät selkeässä muodossa yhdestä palvelusta.