Hilman uusi tuleminen

Hankintailmoitukset.fi:n uuden version rakentaminen lähti toden teolla käyntiin vuonna 2019, ja uudistettu Hilma avautui käyttäjille 2.1.2020. Aiemmin vain ilmoituskanavana toiminut palvelu auttaa tarjoajia löytämään julkisen sektorin mahdollisuudet entistä paremmin ja helpottaa hankintoihin liittyvää työtä.

Hilmassa ilmoitettujen hankintojen arvo on n. 35 miljardia. Tarve uudistamiselle tuli etenkin julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuvilta toimittajilta, joita hankintailmoitukset ei enää palvellut heidän odottamallaan tavalla. Julkisista hankinnoista ilmoittaminen on muuttumassa lähivuosien aikana, joten Hilma oli uudistettava myös tulevia vaatimuksia silmällä pitäen.

”Hilman edellinen versio oli jäänyt ajastaan jälkeen. Sen käyttäminen esimerkiksi mobiililaiteilla oli hankalaa”, sähköisen hankinnan kehityspäällikkönä työskentelevä Timo Rantanen kertoo.

Uusi hankintailmoitukset.fi palvelee tarjoajia hakutoiminnolla ja hakuvahdeilla. Ilmoituksia voi tilata itseä kiinnostavista hankinnoista ja ilmoituksia voi merkitä suosikeiksi, jolloin käyttäjä saa tiedon niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Myös hankintailmoituksia tekevien hallinnollinen taakka keveni, sillä Hilma tukee hankintayksiköitä sekä satunnaisesti palvelua käyttäviä aiempaa kattavammin. Uusi valinta-apuri auttaa oikean lomakkeen löytämisessä, ja väärät valinnat vähenevät.

Hilman uudessa versiossa hankintailmoitukset vastaavat EU:n hankintailmoituksia, minkä ansiosta tieto on entistä paremmin hyödynnettävissä tilastointiin ja analyysiin. Käyttäjän työtä ilmoituksen uusi rakenne nopeuttaa, sillä aiemman ilmoituksen voi kopioida uuden pohjaksi. Esimerkiksi ennakkoilmoituksen, hankintailmoituksen ja jälki-ilmoituksen julkaisuista muodostuu jatkumo.

Hilma kehittyy edelleen

Ohjenuorana uudistuksessa olivat avoimuuden lisääminen, käyttäjälähtöisyys sekä jatkuva kehitys. Kehitystyötä tehtiin avoimin ovin, ja kaikilla halukkailla oli mahdollisuus osallistua kehitystyötä esitteleviin katselmuksiin ja antaa palautetta.

”Ennen uudistuksen aloittamista haastattelimme ja pyysimme kehitysideoita sadoilta palvelun käyttäjiltä. Järjestämme myös jatkossa focus group -tilaisuuksia, kuuntelemme tarkasti käyttäjäpalautetta ja panostamme käyttäjille tärkeiden toimintojen kehittämiseen”, Hilma-uudistuksen palvelupäällikkö Tiina Luoma toteaa.

Hankintailmoitukset.fi:n uuden version vetovastuu on Hanselilla, ja uudistustyöhön osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö ja useat muut toimijat.