Yhdistämme Suomen julkisen hankintavoiman

Hanselin ja KL-Kuntahankintojen yhdistymistä valmisteltiin huolella yhdeksässä integraatioryhmässä. Niissä jokaisessa paneuduttiin tiettyyn palveluun tai tukitoimintoon liittyvään näkökulmaan ja edustajia oli mukana molemmista yhtiöistä. Ryhmien työn pohjalta yhtiöiden johtoryhmät ja hallitukset rakensivat integraatiostrategian vuosille 2019–2023.

 

Missio: hankinnoilla tuottavuutta julkiseen hallintoon; arvot: vastuullinen asiantuntija, tehokas kumppani; visio: yhdistämme Suomen julkisen hankintavoiman.

 

Lähivuosina keskeisimmät tavoitteet liittyvät siihen, miten palvellaan yhtenäisillä periaatteilla Suomen koko julkishallintoa ja saadaan fiksuimmalla tavalla hyöty irti hankintavoiman yhdistämisestä. Strategiset linjaukset on koottu viiden painopistealueen alle: erinomainen palvelukokemus, laaja palveluvalikoima, olemme esimerkillinen, meillä osataan ja viihdytään sekä vastuullisuus ytimessä.

Erinomainen palvelukokemus

Hanselin palvelutarjonta ja asiakaskunta ovat molemmat laajat. Pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja kehittämään toimittajayhteistyötä hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia. Kaikissa sähköisiin palveluihimme liittyvissä kehityshankkeissamme tärkeintä on varmistaa erinomainen käyttäjäkokemus. Tavoitteenamme on uudistaa digitaalisten hankintojen ekosysteemi.

Asiakkaamme ovat tiiviisti mukana palvelujemme kehittämisessä ja teemme avointa yhteistyötä systemaattisesti. Apuna entistä parempien julkisten hankintojen tekemisessä me ja asiakkaamme hyödynnämme tuottamiamme analyysipalveluja, jotka auttavat hankintojen johtamisessa.

Laaja palveluvalikoima

Palvelutarjontamme ytimen muodostavat yhteishankinnat. Niitä tehdään sellaisille tuote- ja palvelualueille, joille on paljon kysyntää ja joilla asiakkaiden tarpeet ovat lähellä toisiaan. Lisäksi teemme harkitusti kokeiluja uusilla alueilla, kuten tuore tekoälyyn liittyvä dynaaminen hankintajärjestelmämme. Tavoitteenamme on nostaa sopimusten käyttöastetta merkittävästi ja vahvistaa asiakkaiden etukäteen tapahtuvaa sitoutumista yhteishankintoihin.

Kilpailutuspalveluillamme tuemme asiakkaitamme heidän omissa hankinnoissaan. Lisäksi tarjoamme hankintatoimen kehittämispalvelua asiakkaan avuksi ja toimintatapojen uudistamiseksi. Näiden palveluiden tarjontaa kasvatamme maltillisesti.

Olemme esimerkillinen

Muutosvaiheessa toiminnan tehokkuuden kannalta on keskeistä, että meillä on tehokkaat ja selkeät ydinprosessit. Haluamme kuitenkin uudistua jatkuvasti ja kehitämme toimintamallejamme joustaviksi ja mahdollisuuksien mukaan digitaalisiksi.

Toimialamme vuoksi korkea eettisyys ja vaatimuksenmukainen toiminta kaikissa tilanteissa ovat ehdottomia edellytyksiä onnistumisellemme. Yhtiössämme on compliance-toiminto ja eettisillä näkökohdilla on suuri rooli henkilöstön perehdytyksessä.

Meillä osataan ja viihdytään

Julkisten hankintojen osaaminen on Hanselissa erittäin korkeatasoista ja haluamme olla alan halutuin työpaikka. Asiantuntijoiden välistä yhteisyötä ja tiedon jakamista tuetaan vahvalla arvopohjalla sekä avoimella ja osallistavalla kulttuurilla.

Työssä jaksamisen kannalta keskeistä on se, että meillä tuetaan työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Joustavat työnteon muodot mahdollistavat yksilöllisen tehokkuuden. Meillä johdetaan mahdollistaen ja valmentaen.

Vastuullisuus ytimessä

Suurena hankintayksikkönä haluamme olla vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen suunnannäyttäjä. Toimintamme parantaa julkishallinnon tuottavuutta ja lisäämme myös jatkuvasti julkisten hankintojen läpinäkyvyyttä. Terve kilpailu ja julkisten hankintojen houkuttelevuus tarjoajayritysten näkökulmasta ovat meille tärkeitä.

Vastuullisuuden arviointi on mukana kaikilla palvelualueillamme ja myös omassa toiminnassamme. Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövastuullisuuspyrkimysten rinnalla edistämme myös innovatiivisia hankintoja.