Compliance-toiminto turvaa luotettavuutta

Hanselin toiminnan ytimenä on julkisten hankintojen kilpailuttaminen sekä hankintasopimusten ylläpito. Toiminnalla on huomattavaa merkitystä muun muassa julkisten varojen käytölle. Toiminta edellyttää avoimuutta, puolueettomuutta ja tasapuolisuutta. Hanseliin luotetaan ja tämän luottamuksen arvoinen toiminta edellyttää lainsäädännön noudattamisen lisäksi korkeaa eettisyyttä.

Eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan varmistamiseksi Hanseliin perustettiin vuoden 2019 aikana compliance-toiminto. Toiminnon perustamisen pohjalla oli riskianalyysi, jossa pyrittiin tunnistamaan Hanselin toiminnalle ominaiset, merkittävimmät riskit. Toiminnon perustamisen yhteydessä uudistettiin Hanselin eettiset ohjeet, tarkistettiin esteellisyyksiä ja julkisuuskäytäntöjä koskeva ohjeistus, laadittiin ja päivitettiin HR-asioihin ja taloushallintoon liittyviä ohjeistuksia sekä päivitettiin liiketoimintaan liittyvää ohjeistusta ja vieraanvaraisuuskäytäntöjä.

Eettisyys punnitaan päivittäin

Eettinen toiminta on jokaisen hanselilaisen vastuulla. Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että henkilöstö tuntee ohjeistuksen ja toimii sen mukaisesti. Johdon tehtävänä on toimia esimerkkinä ja varmistaa, että liiketoiminnan tavoitteet mahdollistavat eettisen toiminnan. Toimintoa varten on perustettu tiimi, jonka tehtävänä on toimia eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan tukena, varmistaa esimiesten ja henkilöstön osaaminen sekä selvittää mahdollisia väärinkäytöstilanteita. Väärinkäytöksistä voi ilmoittaa esimiesten lisäksi myös anonyymin ilmoituskanavan kautta.

”Luottamus syntyy lainsäädännön noudattamisen lisäksi korkeasta eettisyydestä.”

Toiminnon perustamisvaiheen aikana henkilöstöä haastateltiin, esimiehille järjestettiin työpaja ja koko henkilöstölle koulutustilaisuuksia, joissa käsiteltiin eettisen toiminnan merkitystä ja yleisiä menettelytapoja. Päivitettyjä ohjeistuksia, rooleja ja vastuita on lisäksi käyty läpi yksikköpalavereissa. Hanselin verkkopalvelussa on julkaistu liiketoimintaperiaatteet, joissa sidosryhmille esitellään Hanselin eettisen toiminnan lähtökohdat.

Lue Hanselin liiketoimintaperiaatteet nettisivuiltamme.