Kiireinen yhteishankintavuosi

Vuonna 2019 yhteishankinnoissa oltiin uuden äärellä. Julkisiin hankintoihin liittyvän uuden oikeuskäytännön myötä asiakkaiden tuli liittyä puitejärjestelyihin ennen hankintailmoituksen julkaisemista sekä arvioida ja ilmoittaa tulevalla sopimuksella tekemiensä hankintojen arvo. Lisäksi vuoden alussa voimaan tuli lakimuutos, joka toi Hanselille runsaasti uusia asiakkaita. Tämän myötä kattavan asiakastarpeiden kartoituksen ja markkinavuoropuhelun merkitys korostui entisestään.

Mahdollistaakseen asiakkailleen riittävän ajan liittymispäätöksen tekemiseen Hansel julkaisi verkkopalvelussaan vuosien 2019 ja 2020 aikana tehtävät kilpailutukset jo kesäkuussa 2019.

Hansel käynnisti uusille asiakkailleen seitsemän puitekilpailutusta: hankintojen elinkaaripalvelun, elintarvikkeet, toimistotarvikkeet, puhtaanapidon tarvikkeet, sähkön ja salkunhallintapalvelun, leasing-palvelut sekä teleoperaattoripalvelut.

”Asiakkaat ottivat kilpailutukset hyvin vastaan – puitejärjestelyihin liittyi 650 uutta asiakastamme.”

Nopeasta aikataulusta ja uudesta oikeuskäytännöstä johtuvista toimintamallien muutoksista huolimatta asiakkaat ottivat kilpailutukset hyvin vastaan – puitejärjestelyihin liittyi 650 uutta asiakastamme. Sopimusten arvoksi muodostui 150 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi Hansel käynnisti kaksi koko julkishallinnolle suunnattua kilpailutusta (autojen huolenpitopalvelut ja junamatkustuspalvelut) ja kolme valtioasiakkaille suunnattua kilpailutusta (rekrytointipalvelut, VIRVE-päätelaitteet ja tilausajopalvelut).

Lukuisia uusia sopimustoimittajia

Lisäksi vuoden aikana käynnistettiin kahdeksan dynaamista hankintajärjestelmää vaihtelevista tuote- ja palvelualueista, jotka olivat tilintarkastuspalvelut ja sisäinen tarkastus, tietoliikenne, tietoliikenneverkon laitteet, tallennus- ja varmistuslaitteet, rakentamis- ja LVISA-tarvikkeet, toimistokalusteet sekä ohjelmistorobotiikka ja tekoäly.

Dynaamisten hankintajärjestelmien myötä Hanselin sopimustoimittajien määrä kasvoi merkittävästi. Vuoden lopussa sopimustoimittajia oli 478, joista pk-yrityksiä oli 223, eli 47 prosenttia. Sopimustoimittajilla oli yli 4 300 alihankkijaa.

Yhteishankintojen lisäksi vuoden aikana otettiin käyttöön koko julkishallinnolle suunnattu pienhankintapalvelu it-konsultoinnin, toimistokalusteiden sekä iOS/MacOS-laitteiden kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen tekemiseen.