Hankintaosaajat asiakkaiden apuna

Asiakkaamme saavat asiantuntijoiltamme apua sekä yhteishankintojen minikilpailutuksiin että omien kilpailutustensa tekemiseen. Kilpailutusosaajien lisäksi hyvän palvelun takeena on asiakaspalvelumme, josta asiakas saa nopeasti vastauksia kaikkiin palveluihimme liittyen.

Hankintojen tuki taitaa kisaamisen

Hankintojen tukiyksikön kymmenen asiantuntijaa katselmoivat ja kommentoivat päivittäin veloituksetta useita asiakkaidemme yhteishankintojen sisäisten minikilpailutusten materiaaleja. Mikäli asiakkaan resurssit tai aika on vähissä, voi asiakas myös ostaa minikilpailutuksen läpiviennin veloituksellisena MinikisaPlus-palveluna. Vuonna 2019 toteutimme 75 MinikisaPlus-kilpailutusprojektia (53 vuonna 2018). Veloitimme näistä yhteensä 170 000 € (153 000 € vuonna 2018).

Kuntasektorin organisaatioiden tuleminen asiakkaiksemme sekä dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) uutena toimintamallina ovat odotetusti lisänneet tukipyyntöjen määrää. Vuonna 2019 asiakkaidemme käytössä oli 12 DPS:ää. Eniten MinikisaPlus-toimeksiantoja tehtiin Työterveyshuollon palvelut 2018–2024 -DPS:n sisäisinä kilpailutuksina.

Järjestimme asiakkaan tukemiseksi useita yhteishankintakohtaisia minikisaklinikoita vuoden aikana. Klinikoiden tavoitteena on auttaa asiakkaita toteuttamaan onnistunut minikilpailutus itse ja oppia hyödyntämään valmistelemiamme mallipohjia. Positiivinen palaute klinikoista kannustaa jatkamaan niiden järjestämistä myös tulevaisuudessa.

Asiantuntijamme mukana asiakkaiden kilpailutuksissa

Hanselin asiantuntijat olivat vuoden 2019 aikana mukana toteuttamassa useita, kooltaan merkittäviä asiakaskohtaisia kilpailutuksia. Yhteensä asiakaskohtaisia kilpailutuksia toteutettiin 188. Sopimusten arvolla mitattuna nämä vastasivat yhteensä reilusti yli 600 miljoonan arvoisia hankintoja. Asiantuntija-apua mainittuihin hankkeisiin tarjottiin yli 1 700 henkilötyöpäivää. Määrä kasvoi edellisvuodesta vajaat 10 prosenttia.

Asiakaskohtaisten hankintojen kohteet vaihtelevat laajoista tietojärjestelmistä yksittäisiin laite- ja palveluhankintoihin. Kilpailutuspalvelujen asiakastyytyväisyys pysyi aiempien vuosien tapaan korkealla tasolla (kokonaistyytyväisyys 4,6/5).

Asiakaspalvelu auttaa eteenpäin

Asiakaspalvelumme tukee sekä asiakkaitamme että sopimustoimittajiamme kaikissa palveluihimme liittyvissä kysymyksissä. Palvelukanavistamme chat on muodostunut suosituimmaksi välineeksi. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakaspalveluun saapuneet sähköpostiviestit ovat lisääntyneet merkittävästi ja vastaavasti puhelinyhteydenotot vähentyneet. Syksyn 2019 aikana asiakaspalvelu varmisti, että kunta-asiakkaamme pääsivät jouhevasti palvelujemme piiriin. Tämä on tarkoittanut muun muassa verkkopalveluumme rekisteröitymisen avustamista ja kuntasektorin organisaatioiden asiakkuusselvityksiin osallistumista.

 

2388 vastattua puhelua, 1968 chat-keskustelua, 2259 vastattua sähköpostia.