Kunnat kiinnostuivat hankintatoimen kehittämisestä

Hankintatoimen kehittämispalveluiden kysyntä jatkui hyvänä vuonna 2019 päätyen 345 000 euron liikevaihtoon (338 000 euroa vuonna 2018). Yhteensä vuonna 2019 toteutettiin 23 kehittämistoimeksiantoa, joista arvoltaan merkittävimmät tehtiin Helsingin kaupungille, Poliisihallitukselle ja Traffic Management Finland Oy:lle.

Kehittämistoimeksiannot liittyivät esimerkiksi hankintojen ohjaukseen ja organisointiin, tunnuslukujen ja nykytilan analysointiin, suunnitteluun, sopimushallintaan ja toimittajayhteistyön kehittämiseen. Asiakkaiden yksittäisiä haasteita ratkaistaan projektimaisella toteutustavalla, kun taas laajemmat ja pitkäkestoisemmat toimeksiannot toteutetaan hankinnan kehittäjä -palveluna. Tässä palvelumuodossa Hanselin kehityspäällikkö siirtyy ennalta sovituksi määräajaksi asiakkaan organisaatioon.

Hankintatoimen kehittäminen -yksikkö on osallistunut myös aktiivisesti Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen (KEINO) toimintaan. Sille tehtiin töitä 139 000 euron arvosta. Hanselin kehittäjät olivat mukana myös valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) toteutuksessa.

Tutustu asiakascaseihimme

Traffic Management Finland: Hankintatoimi rakennettiin yhdessä
Poliisihallitus: Poliisin hankinnat saivat uutta suuntaa Hanselin kehittämispalveluista

 

Kehittämisyksikön tunnuslukuja

  • Liikevaihto 345 000 €
  • KEINO-työskentely 139 000 €
  • Kuntasektorilla hankintatoimea kehittämässä 149 htp
  • Valtiosektorilla hankintatoimea kehittämässä 246 htp
  • Nykytila-analyysejä 9 kpl
  • Hankinta-analyysejä 6 kpl
  • Yhteensä hankintatoimen kehittämisen toimeksiantoja 23 kpl