Puitejärjestelyihin ennakkoliittyminen

Hankinnan laajuutta koskevan uuden, kansallisen oikeuskäytännön vuoksi Hanselin täytyi vuonna 2019 muuttaa puitejärjestelyitä koskevia liittymiskäytäntöjään. Markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat katsoneet hankintoja koskevissa tuomioissaan, että hankintasopimusten ja puitejärjestelyjen kilpailutuksissa hankinnan laajuus on ilmoitettava huomattavan tarkalla tasolla.

Oikeuskäytännössä on edellytetty, että puitejärjestelyjen kilpailutuksissa on muun muassa nimettävä puitejärjestelyllä hankintoja tekevät hankintayksiköt sekä hankintayksiköiden tulevien hankintojen arvot ja määrät jopa tuotteittain ja toimituspisteittäin. Hanselin käsityksen mukaan kansallinen oikeuskäytäntö edellyttää hankinnan laajuuden ilmoittamista huomattavasti tarkemmalla tasolla kuin mitä hankintalaki, hankintadirektiivi tai hankintadirektiivin perustuva unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö edellyttäisi.

Suunnitelmallisempia hankintoja

Hankinnan laajuuden ilmoittamista varten Hansel otti käyttöön uuden liittymiskäytännön. Puitejärjestelyä käyttävien asiakkaiden on ennen puitejärjestelyn hankintailmoituksen julkaisemista liityttävä puitejärjestelyyn ja ilmoitettava tulevien hankintojensa arvot tai määrät, jotta tiedot voidaan esittää puitejärjestelyn tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitejärjestelyt ovat vain niiden asiakkaiden käytettävissä, jotka ovat ennalta niihin liittyneet.

”Puitejärjestelyt ovat vain niiden asiakkaiden käytettävissä, jotka ovat ennalta niihin liittyneet.”

Ennakkoliittyminen aiheuttaa haasteita asiakkaille erityisesti tulevien hankintojen ennakoinnin suhteen. Hansel pyrkii olemaan asiakkaiden apuna hankintojen arvojen ja määrien arvioinnissa ja tuottamaan tietoa muun muassa asiakkaiden aiemmista hankinnoista, jos tällainen tieto on käytettävissä. Ennakkoliittymisen etuna on hankintojen suunnitelmallisuuden paraneminen, toimittajien suurempi kiinnostus puitejärjestelyjen kilpailutuksiin sekä mahdollisesti tästä seuraava edullisempi hintataso.