Yhteishankintayksikön toiminta ja muutokset

Hansel Oy:lle vuosi 2019 oli suurten muutosten aikaa. Yhtiö on 2.9.2019 alkaen toiminut koko julkisen sektorin yhteishankintayksikkönä, kun Suomen valtio myi 35 prosenttia Hanselin osakkeista Suomen Kuntaliitto ry:lle ja Hansel-lakiin tehtiin tarvittavat muutokset. Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä Kuntaliiton omistaman KL-Kuntahankinnat Oy:n henkilökunta siirtyi vanhoina työntekijöinä Hansel Oy:n palvelukseen.

Hanselin tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalle säästöjä kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia yhteishankintasopimuksia ja tarjota asiakkailleen hankintojen asiantuntijapalveluita. Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä ja Hansel Oy:tä koskevassa laissa. Yhtiön asiakkaat on niin ikään määritelty Hansel-laissa ja näitä ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot, eräät muut valtion yksiköt sekä vuoden 2019 alusta alkaen myös kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat sekä kuntakentän muut hankintayksiköt. Yhteishankintoina toteutetut hankinnat tuottavat huomattavia säästöjä hintojen, laadun ja prosessikustannusten muodossa.

Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Hanselin tavoitteena on myös edistää kilpailua ja järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti. Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä yhteishankintojen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelujen myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu tehtyihin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2019 oli 0,96 prosenttia (0,99 prosenttia vuonna 2018).