Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Hanselin yhteishankintasopimuksilla tehtiin hankintoja vuonna 2019 yhteensä 900 miljoonalla eurolla (895 miljoonalla vuonna 2018). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 4 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia. Euromääräisesti kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli erityisesti asiantuntijapalvelut- ja matkustus- ja kokouspalvelut -kategorioista. Voimakkainta laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli kalusteet ja toimistopalvelut -kategoriassa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 11,1 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevaihto muodostui yhteishankintojen palvelumaksuista 8,7 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa vuonna 2018), asiantuntijapalveluiden myynnistä 2,1 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja muista käyttömaksuista ja tuotoista yhteensä 420 tuhatta euroa (336 tuhatta euroa vuonna 2018). Tilikauden tulos vuonna 2019 oli –770 tuhatta euroa (–672 tuhatta euroa vuonna 2018). Tappio oli suunniteltu ja se aiheutui pääosin alennetuista palvelumaksuista, joka näkyy asiakkaille vastaavasti alentuneina hintoina. Vuosina 2006–2017 yhtiön tulos oli voitollinen. Hansel on yhtiöjärjestyksen mukaisesti voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä.

Taloudelliset tunnusluvut

2019 2018 2017 2016 2015
Yhteishankinnat, t€ 899 673 895 213 826 482 770 533 696 575
Liikevaihto, t€ 11 148 10 922 10 435 9 598 9 072
Liikevoitto, t€ –838 –686 203 451 388
ja sen osuus liikevaihdosta, % –7,5 –6,3 1,9 4,7 4,3
Tilikauden tulos, t€ –770 –672 184 406 367
Taseen loppusumma, t€ 14 688 18 711 19 252 19 150 19 981
Oma pääoma, t€ 9 829 15 570 16 241 16 057 15 651
Omavaraisuusaste, % 66,9 83,2 84,4 83,8 78,3
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV 113 92 90 72 74