Yhtiön palvelut

Yhteishankinnat

Hanselilla oli vuoden lopussa yhteensä 80 puitejärjestelyä ja 12 dynaamista hankintajärjestelmää (edellisenä vuonna 88 puitejärjestelyä, 4 dynaamista hankintajärjestelmää). Sopimustoimittajia oli 478 (403 edellisenä vuonna).

Hanselin suurin yhteishankintakokonaisuus oli IT-konsultointi, jonka hankinta-arvo oli 91 miljoonaa euroa (67 miljoonaa euroa vuonna 2018). Toiseksi suurin oli Työterveyshuollon palvelut päätyen 68 miljoonan euron arvoon (62 miljoonaa euroa vuonna 2018). Kolmannelle sijalle suuruusjärjestyksessä ylsi Konesali- ja kapasiteettipalvelut 52 miljoonaa euroa (48 miljoonaa euroa vuonna 2018).

Euromääräisesti laskettuna Hanselin yhteishankintasopimuksia hyödynsivät eniten valtiovarainministeriön, puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sisäministeriön hallinnonalat. Kunta-asiakkaat eivät ole voineet tehdä hankintoja ennen yritysjärjestelyä alkaneilla sopimuksilla, mutta ovat voineet liittyä 2.9.2019 jälkeen kilpailutettaviin yhteishankintoihin, tällaisia puitekilpailutuksia käynnistyi loppuvuoden aikana seitsemän. Hankinnat näillä sopimuksilla alkavat toteutua vuoden 2020 aikana.

Yhteishankintojen rinnalle Hansel toi vuonna 2019 koko julkishallinnolle suunnatun pienhankintapalvelun kansallisen kynnysarvon alittaville hankinnoille. Ensimmäiset pienhankinnat koskivat IT-konsultointia, toimistokalusteita sekä iOS/MacOS-laitteita.

Valtion sähköhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, kaikki siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta (lisätietoja liitetiedossa 5.3).

Kilpailutuspalvelut

Kilpailutuspalveluiden myynti vuonna 2019 oli 1,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa vuonna 2018). Laskutettavien kilpailuttamishankkeiden lukumäärä vuonna 2019 oli 189 (161 kpl vuonna 2018) ja niiden yhteenlaskettu hankinta-arvo noin 614 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi liikevaihto sisältää Hanselille ulkoistettujen kevennettyjen kilpailutusten myyntiä 170 tuhatta euroa.

Hankintatoimen kehittämispalvelut

Hankintatoimen kehittämispalveluiden laskutus oli 345 tuhatta euroa (338 tuhatta euroa vuonna 2018). Kehittämistoimeksiannot liittyivät usein hankintojen ohjaukseen ja organisointiin, tunnuslukujen ja nykytilan analysointiin, suunnitteluun, sopimushallintaan, toimittajayhteistyön kehittämiseen ja vastuullisuuteen. Hankintatoimen kehittämispalvelut -yksikkö osallistui merkittävällä työpanoksella Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen KEINOn toimintaan. Tähän liittyvää tuloa on vuonna 2019 kirjattu Hanselin liiketoiminnan muihin tuottoihin yhteensä 189 tuhatta euroa.