Vuoden 2020 näkymät ja tavoitteet

Yhtiössä jatketaan marraskuussa 2019 hyväksytyn integraatiostrategian toteutusta, jossa olennaisena osana on uuden asiakaskunnan haltuunotto ja sen myötä yhteishankintojen merkittävä kasvu. Liiketoiminnan uskotaan kehittyvän suotuisasti, vaikka tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen vuoteen 2022 saakka, minkä jälkeen tulos kääntyy voitolliseksi.