Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos osoittaa tappiota 770 028,84 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos -tilille.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2019 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

  • pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja
  • ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja
  • toimitusjohtaja Rami Metsäpelto, Vessel Traffic Services Finland Oy, jäsen
  • professori Katariina Kemppainen, Aalto-yliopisto, jäsen
  • johtava lakimies Jukka Hämäläinen, Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja

Hallitus kokoontui tällä kokoonpanolla vuoden 2019 aikana yhdeksän kertaa. 2.9.2019 osakkeenomistajien päätöksellä Rami Metsäpelto, Katariina Kemppainen ja Jukka Hämäläinen vapautettiin hallituksen jäsenyydestä ja Anna-Maija Karjalainen varapuheenjohtajan tehtävästä. Omistajat päättivät, että 2.9.2019 alkaen hallituksen kokoonpano on:

  • pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja
  • varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto, varapuheenjohtaja
  • ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, jäsen
  • kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, Laitilan kaupunki, jäsen
  • head of procurement Antti Laakso, Aalto-yliopisto, jäsen

Lisäksi 2.9.2019 alkaen hallituksen kokouksissa on mukana henkilöstön valitsema edustaja, kategoriapäällikkö Minna Isoherranen, jolla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta joka ei ole hallituksen jäsen. Tällä uudistetulla kokoonpanolla hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden 2019 aikana.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHT Jorma Nurkkala. Hanselin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala, 2.9.2019 yhtiöön nimettiin varatoimitusjohtajaksi varatuomari Raili Hilakari.