Innovaatiokumppanuus loi uudenlaisen tavan oppia

Jos haluaa innovatiivisen lopputuloksen, myös hankinta kannattaa joskus toteuttaa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Opetushallituksen innovaatiokumppanuutena toteutettu hankinta tuotti uudenlaisen, mutta ennen kaikkea laadukkaan oppimateriaalin kiertotaloudesta ja kestävästä kulutuksesta.

Opetushallituksen ja Sitran yhteisen projektin tavoitteena oli luoda kiertotaloutta ja sen mahdollisuuksia käsittelevä opetusmateriaali 3–6-luokkalaisille.

”Meillä ei ollut tarkkaa näkemystä siitä, miten tulevan oppimateriaalin pitäisi olla toteutettu. Tavoitteenamme oli pedagogisesti laadukas ratkaisu, eikä esimerkiksi digitaalisuus ollut meille itseisarvo. Halusimme monipuoliseen opetukseen soveltuvan kokonaisuuden, joka mahdollistaisi aktiivisen oppimisen luokassa ja sen ympäristössä, Juho Helminen, Opetushallituksen erityisasiantuntija, kertoo.

Opetusmateriaalin tavoitteita kirkastaessa syntyi epäilys, ettei perinteinen suunnittelukilpailu tuottaisi parasta mahdollista lopputulosta.

”Tiesimme innovaatiokumppanuudesta, mutta meillä ei ollut uskallusta lähteä siihen yksin. Saimme talon sisältä vahvan suosituksen hyödyntää kilpailutuksessa Hanselin osaamista, ja varmistuimme innovaatiokumppanuuden soveltuvuudesta Hanselin tukemana.”

Siinä missä tavanomainen julkinen hankinta muodostuu ennakkoon määriteltyjen tavaroiden tai palveluiden kilpailuttamisesta, on innovatiivisessa hankinnassa kyse tarpeeseen vastaamisesta. Hankintamenettely haastaa osallistujat kehittämään uutta; markkinoilla ei saa olla edes prototyyppiä tarjottavasta ratkaisusta. Innovaatiokumppanuus kannustaakin tiiviiseen yhteistyöhön tilaajan ja tarjoajien välillä.

Valmiita opetuspolkuja

Opetusmateriaalin hankinta käynnistyi neuvotteluvaiheella, jossa tarjoajat pitchasivat suunnittelemiansa konsepteja Opetushallituksen ja Sitran edustajille, ja saivat konsepteistaan palautetta. Neuvottelujen perusteella valittiin jatkoon kaksi tarjoajaa, jotka valmistelivat konseptiensa pohjalta kahden näyteoppitunnin mittaiset pilotit. Pilotteja testattiin aidossa kouluympäristössä, jotta selviäisi, miten opetusmateriaali todella toimii opetuksessa ja missä määrin materiaali tukee opettajan työtä. Pilotin tulosten perusteella valittu voittaja kehitti oppimateriaalinsa valmiiksi tuotteeksi.

”Pitchaukset ja näytetunnit olivat äärettömän mielenkiintoisia. Hanselin selittämä prosessi ja selkeästi vedetty aikajana auttoivat tarjoajia ymmärtämään toiveitamme sekä sitä, miten innovaatiokumppanuudessa toimitaan”, Helminen sanoo.

Voittajan valinta oli tiukkaa pohdintaa, ja ratkaisua mietittiin huolella. Voittajaksi valikoitui videopohjainen lähestymistapa, jossa korostui oppilaiden aktivointi ja globaali näkökulma. Kierroksia-oppimateriaali vakuutti Opetushallituksen ja Sitran pedagogisella laajuudellaan ja tarjoamalla erityyppisille opettajille valmiita opetuspolkuja.

Oppimateriaalin laajempi lanseeraus odottaa vielä ruotsinkielisen version valmistumista, mutta suomenkielisestä versiosta saatu palaute on ollut innostunutta. Kaikki alakoulut saavat hyödyntää vuoden 2019 lopussa saataville tullutta kokonaisuutta maksutta.

”Innovaatiokumppanuus oli ehdottomasti paras tapa tämän oppimateriaalin kilpailuttamiseen. Jos haluaa uudenlaisia ratkaisuja, eikä ratkaisulle ole tarkkoja speksejä, on innovaatiokumppanuus hankintamenetelmänä ylivertainen”, Juho Helminen päättää.

Tutustu voitokkaaseen oppimateriaaliin.