Toimitusjohtajalta

Vastaamme kasvaneisiin odotuksiin

Vuosi 2019 oli meille hyvin erityinen. Alkuvuoden valmistauduimme syyskuun muutokseen, yhdistymiseemme KL-Kuntahankintojen kanssa. Se toi asiakkaaksemme koko Suomen julkishallinnon ja työkavereiksemme uusia julkisten hankintojen asiantuntijoita. Rutistus on ollut tiukka, mutta valmistauduimme muutokseen huolella, ja olemme nyt valmiit vastaamaan kasvaneisiin odotuksiin.

Yhteishankinnoissa alkoi jo hieman etunojassa kilpailutusten valmistelu myös uusille asiakkaillemme. Asiantuntijamme ovat kovasta kiireestä huolimatta tehneet hienoa työtä, mistä haluan heitä erityisesti kiittää. Jatkossa panostamme siihen, että tarjoamme sopimuksia sellaisista tuote- ja palvelualueista, joille suurella osalla asiakkaistamme on tarvetta ja jotka soveltuvat luontevasti yhteishankinnoiksi.

Oikeuskäytäntö tiukentui hankintojen laajuuden ilmoittamisen osalta, minkä vuoksi meidän on täytynyt kesästä alkaen edellyttää asiakkailtamme etukäteisliittymistä puitejärjestelyihin. Etukäteisliittyminen vaatii asiakkailtamme valmistautumista ja hankintojen ennakointia pitkällä tähtäimellä, mikä on joskus kovin vaikeaa. Autamme tässä kuitenkin parhaamme mukaan tarjoamalla tietoa sopimustemme aikaisemmasta käytöstä sekä kertomalla mahdollisimman tarkasti tulevista kilpailutuksista hyvissä ajoin.

”Kasvumme Suomen ensimmäiseksi, kaikkia julkisia organisaatiota palvelevaksi palvelukeskukseksi on lisännyt merkittävästi sekä vaikuttavuuttamme että vastuutamme.”

Kasvumme Suomen ensimmäiseksi, kaikkia julkisia organisaatiota palvelevaksi palvelukeskukseksi on lisännyt merkittävästi sekä vaikuttavuuttamme että vastuutamme julkisten hankintojen kehittämisestä. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka kiinnostuneita uudet asiakkaamme ovat olleet yhteishankintojen lisäksi myös asiantuntijapalveluistamme. Käynnissä on jo useita projekteja, joissa autamme asiakkaitamme heidän omissa kilpailutuksissaan tai kehitämme koko hankintatoimea tai jotakin sen osa-aluetta yhdessä.

Hallitusohjelmassa otettiin vahvasti kantaa julkisten hankintojen vastuullisuusvaatimusten lisäämiseen. Tartumme innolla haasteeseen. Meillä on sopivasti vuoden 2019 aikana kehitetty uusi, aikaisempaa laajempi vastuullisuusanalyysi yhteishankintoihin sekä vaikuttavuusmittareita asiakaskohtaisiin kilpailutuksiin. Näiden avulla teemme osamme julkisten hankintojen vastuullisuuden parantamisessa sekä tuemme asiakkaitamme heidän omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa.

Yhtiömme kasvu velvoittaa meitä myös omien toimintatapojemme hiomiseen. Tämän vuoksi olemme perustaneet compliance-toiminnon, joka kokoaa yhtiömme sisäiset ohjeistukset ja seuraa niiden toteutumista. Eettiset ohjeet ovat olleet toimintamme vahva selkäranka jo pitkään, ja lupaan, että näin on jatkossakin. Meille on erittäin tärkeää, että toimimme oikein ja tasapuolisesti kaikissa tilanteissa.

Vuoden 2020 pääsemme aloittamaan tilanteessa, jossa organisaatio alkaa asettua uuteen muotoonsa. Syyskiertueen ansiosta olemme myös tulleet tutuiksi monien uusien asiakkaidemme kanssa. Näitä hedelmällisiä kohtaamisia jatkamme ja myös tammikuussa työnsä aloittanut asiakasfoorumimme tukee hyvää yhteistyötä. Palvelulupauksemme on edelleen vanha tuttu – tehdään yhdessä onnistuneita hankintoja!

Anssi Pihkala
toimitusjohtaja